Rengjøring

Forurensede ventilasjonsanlegg kan utgjøre en hygienisk risiko og gi redusert luftkvalitet. I tillegg kan en får en dårligere energiøkonomi og forurensede kanaler og aggregater kan medføre økt fare for brann og brannspredning.

Gulv, vinduer, inventar etc. blir regelmessig rengjort, mens ventilasjonsanlegget ofte blir ”stemoderlig” behandlet med hensyn til rengjøring. Og det til tross for at det er ventilasjonsanlegget som skal bringe tilstrekkelige mengder ren luft til lokalene og fjerne forurenset luft.

Et ventilasjonsanlegg kan ha et innvendig overflateareal på nærmere 10% av golvarealet i en bygning! Det er bygningens store, skjulte og ofte glemte overflate!

Kanaler og komponenter i et ventilasjonsanlegg krever derfor ettersyn, rengjøring og vedlikehold. Vi har kunnskap og erfaring både til å undersøke tilstanden på ditt ventilasjonsanlegg og rengjøre det hvis det er behov.

 

ventilasjon03

 

 

ventilasjon04